Välkommen till FirstNet

FirstNet Solution in Sweden AB är moderbolag i FirstNet-koncernen. Genom våra tre dotterbolag syr vi ihop helhetslösningar inom IT, kommunikation, teknisk installation och byggnation. Bolagens direktkunder finns i första hand bland landets fastighetsägare samtidigt som vi fungerar som underentreprenör för flera internationella bolag inom telekom och bredband. Vår unika företagskonstellation syftar till att hjälpa fastighetsägare och operatörer att i samverkan skapa de optimala lösningar dagens hyresgäster kräver.

Varje operatör inom telekom och bredband har sina respektive styrkor. Med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen hjälper vi, som fristående part, fastighetsägaren att hitta den operatör och de tekniska lösningar som är mest kostnadseffektiva utifrån fastighetstyp och behov. Givetvis tar vi även hand om installationen.

FirstNet Solution in Sweden AB
Ga Rådstugugatan 25
602 24 Norrköping

Tel: 011-15 73 30
Fax: 011-10 54 10
E-mail: info@firstnet.se

Om oss

FirstNet Solution in Sweden AB har funnits sedan år 2 000. Bolaget startades av ett antal fastighetsägare och fastighetsägarföreningar i Norrköping för att kunna möta det växande behovet av tekniska lösningar i byggnaderna.

Idag är FirstNet moderbolag i FirstNet-koncernen. Den operativa verksamheten drivs numera genom de helägda dotterbolagen:

 

Såväl moderbolaget som dotterbolagen ägs och drivs av anställd personal med 30-årig erfarenhet från fastighetsbranschen. Koncernen har omkring 40 anställda och omsätter ca 25 Mkr.

FirstNet- koncernen har gemensam ledning och administration vilket gör det möjligt för varje dotterbolag att vara den lilla samarbetspartnern med det stora bolagets resurser.

FirstNet skapades utifrån grundarnas höga ambitioner och starka övertygelse om att "Det här kan vi göra bättre själva". Den ambitionen och övertygelsen gäller än idag!

Våra bolag

InstallationsBolaget i Sverige AB

Installationsbolaget är ditt expertföretag inom tekniska installationer och fasta eller trådlösa nätverk. Vi utför avancerade installationer och skapar driftsäkra lösningar för Internet, tele, data, kabel-TV, larm och övervakning. Våra direktkunder finns bland landets fastighetsägare samtidigt som vi fungerar som underentreprenör för flera internationella bolag inom telekom och bredband.
www.inbo.se

Teknikbolaget i Norrköping AB

Teknikbolaget erbjuder konsulttjänster inom modern fastighetsteknik och IT-service. För att kunna konkurrera om hyresgästerna måste dagens fastighetsägare erbjuda så mycket mer än el, vatten och tak över huvudet. Vi hjälper våra kunder att skapa smarta hem och lokaler med hjälp av optimala mjuk- och hårdvarlösningar inom exempelvis bredband, kabel-tv, telefoni och övervakning.
www.tbin.se

ByggInstallationer i Norrköping AB

Bygginstallationer är ett nystartat byggföretag med Norrköping som utgångspunkt och Östgötaregionen som vårt primära arbetsfält. På uppdrag av såväl privat- som företagskunder utför vi de flesta typer av byggnationer och byggservicearbeten. Tveka inte att kontakta oss när det gäller gäststugan du drömt om, tillbyggnaden som blivit nödvändig eller den där vinden som bara väntar på att isoleras och inredas. Vi erbjuder dig ansvarskänsla och kvalitet hela vägen från offert till besiktning och självklart är vi certifierade för de uppdrag vi utför.
www.bygginstallationer.se

Kontakt

FirstNet Solution in Sweden AB
Ga Rådstugugatan 25
602 24 Norrköping

Hitta till oss
Tel: 011-15 73 30
Fax: 011-10 54 10
E-mail: info@firstnet.se
  • Jenny Svedberg
  • HR/Personal
  • Telefon: 011 12 60 00
  •